DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Propozice soutěže

TOPlist

Propozice soutěže fotbalgolfu

 

Česka fotbalgolfová asociace vydává ve smyslu Čl. 5 Soutěžního řádu tyto

PROPOZICE SOUTĚŽE,

 

kterými se upravují ustanovení Soutěžního řádu a Pravidel fotbalgolfu

pro soutěž 1.fotbalgolfová liga 2016 (1. sezóna).

 

1.   Vymezení soutěžní sezóny (SŘ, čl. 1, odst. 4)

Soutěžní sezóna začíná 1.3.2016 a končí 31.12.2016.

2.   Termínová listina a Delegace rozhodčích (SŘ, čl. 5, odst.2)
Termínová listina a Delegace rozhodčích tvoří přílohu těchto Propozic soutěže. Námitky proti závadám v těchto dokumentech je třeba podat neprodleně, nejpozději pak 2 měsíce před chybným termínem. Mimo tyto případy se na žádost týmů termíny nepřekládají!

3.   Vývěska CFGA (SŘ, čl. 6, odst. 4)
Vývěska CFGA je umístěna na internetových stránkách CFGA na adrese www.cfga.cz. Dokumenty budou zveřejňovány v nejkratší možné době po zpracování v elektronické formě (obvykle ve formátech *.doc, *.xls, *pdf) v souladu se čl. 6, odst. 3 SŘ.

4.   Postupy a sestupy (SŘ, čl. 11, odst. 1)

 

 

Systém soutěže, zásady postupů a sestupů

Liga

Počet skupin

Postupující z každé skupiny

Umístění v konečné tabulce

Postupující celkem

Sestupující z každé skupiny

Umístění v konečné tabulce

Sestupující celkem

1.

1

---

---

---

---

---

0

 

 

5.   Přihlášky na sezónu 2016.
Bez náležité přihlášky nemůže hráč/družstvo do turnaje nastoupit. Přihláška musí být podána nejdéle 24 hodin před začátkem turnaje. Formuláře přihlášek budou začátkem března 2016 ke stažení na www.cfga.cz .

6.   Doručování Zápisů o utkání delegovanými, resp. náhradními rozhodčími (SŘ, čl. 32. odst. 1, písm. k)
Co nejdříve po dohrání turnaje (nejpozději do 19.00 hod. nejbližšího prvního pracovního dne v týdnu po sehrání turnaje naskenované mailem na turnaje@cfga.cz (CFGA potvrdí přijetí zprávy, originály zápisů nutno doručit do 10 dnů na adresu CFGA, Za hotely 814,252 62, Horoměřice).

Brzké doručení zápisů je žádoucí pro jejich co nejrychlejší zpracování redakcí CFGA. Zápisy nezasílat poštou (lze jen v případě předchozího naskenování a elektronického doručení na CFGA).

Případné změny budou oznámeny na Vývěsce CFGA

Pokud turnaj/utkání není zahájeno nebo se nedohraje pro nezpůsobilý terén, či z jiných důvodů a bude nutné je dohrát či sehrát v náhradním termínu, jsou rozhodčí utkání a vedoucí všech týmů povinni oznámit tuto skutečnost do 24 hod. pracovníkům sekretariátu CFGA.

7.   Odměny za umístění jednotlivců a družstva v soutěži (SPPO, C. Odměny)

 

Částka 30.000,- Kč bude rozdělena mezi hráče kteří se zůčastnili všech sedmi turnajů 1.fotbalgolfové ligy v ročníku 2016 a to systémem losu (tomboly)

 

8. Portál Gscore.eu , všechny výsledky, hřiště, hráči,statistiky soutěží CFGA.
Výsledky a žebříček soutěží na internetové adrese www.cfga.cz  a www.gscore.cz jsou aktualizovány vždy do 3 dnů po odehraném soutěžním turnaji.  Pravidelný výsledkový servis zpracovává redakce CFGA. Případné opravy (hráči, body, družstva, statistiky) hlaste na e-mailovou adresu turnaje@cfga.cz.

9. Výklad k Pravidlu 3, 3.1 obuv - Pravidel fotbalgolfu.
Na fotbalgolfových hřištích je povoleno hrát v turfech, sálových kopačkách nebo sálové obuvi, teniskách a v další obuvi, která nemá špunty. Zakázán je vstup v kopačkách se špuntama! Seznam hřišť včetně otevírací doby, fotogalerií, plánu hřišť a telefonu na rezervaci, najdete na http://www.cfga.cz/cz/s2151/c2241-Hriste, nebo www.fotbalpark.cz .

10. Termín a místo zasedání STDK v soutěžní sezóně
bude vždy oznámeno na soutěžním turnaji členem Komise fotbalgolfu

14. Členové Výkonného výboru CFGA, Odvolací a revizní komise CFGA a Sportovně technické a disciplinární komise


VV CFGA – Tomáš Neumann (předseda), Mirko Bernas (1. místopředseda), Lukáš Bernas (2. místopředseda), Pavel Wetter, Milan Mašín.

KOMISE FOTBALGOLFU - Tomáš Neumann (předseda), Mirko Bernas (1. místopředseda), Lukáš Bernas (2. místopředseda), Pavel Wetter, Jaroslav Fejfar

ORK CFGA –   (předseda), Petr Mareš (místopředseda), Jaroslav Fejfar

STDK CFGA –  Petr Šolc (předseda), Roman Herčík (1. místopředseda), Roman Štěpánek (2. místopředseda), Tomáš Neumann, Roman Fišer, Roman Pešťák

Přílohy:   Termínová listina, Delegace rozhodčích  a seznam hřišť